Posts Tagged ‘ Sun Microsystems ’

HTML – znaczniki

HTML jest językiem znaczników. Pisanie w tego typu języku oznacza tyle, że praca rozpo­czyna się od napisania tekstu, do którego następnie dodawane są specjalne znaczniki, umieszczane wokół słów, zdań i akapitów. Znaczniki określają różne elementy strony i dają różny efekt w różnych przeglądarkach. W następnym podrozdziale przeczytasz więcej o znacznikach i sposobach ich używania. Czytaj dalej