Posts Tagged ‘ accesss.conf ’

Ograniczenie zastosowania połączeń symbolicznych

Połączenia symboliczne to coś w rodzaju aliasów, kolejnych wystąpień tego samego pliku w in­nym miejscu drzewa katalogów. Jeżeli w systemie operacyjnym połączenie tego typu zostanie utworzone do strony HTML, może ono zostać wykorzystane w adresie URL i ser­wer bez żadnych problemów odczyta taki plik. Czytaj dalej