Posts Tagged ‘ SSI ’

Ograniczenie zastosowania połączeń symbolicznych

Połączenia symboliczne to coś w rodzaju aliasów, kolejnych wystąpień tego samego pliku w in­nym miejscu drzewa katalogów. Jeżeli w systemie operacyjnym połączenie tego typu zostanie utworzone do strony HTML, może ono zostać wykorzystane w adresie URL i ser­wer bez żadnych problemów odczyta taki plik. Czytaj dalej

Ogranicz dostęp do skryptów CGI

Skrypty CGI pozwalają każdemu użytkownikowi sieci WWW na uruchamianie programów, które oparte są o wprowadzone przez niego dane, w systemie operacyjnym serwera. Mecha­nizm ten jest zdecydowanie najbardziej niebezpieczny z punktu widzenia bezpieczeństwa danych, przechowywanych na serwerze WWW. Umożliwiając wykonywanie skryptów CGI, na­rażasz serwer na potencjalne włamanie, uszkodzenie danych lub zwykłe przeciążenie systemu poprzez wywołanie zbyt wielu skryptów jednocześnie. Czytaj dalej