Posts Tagged ‘ plików GIF ’

Statystyki na podstawie logów

Jeżeli tylko masz dostęp do logów serwera WWW, możesz skorzystać z usług prostych pro­gra­mów, które na ich podstawie wygenerują różnego rodzaju statystyki. I tak poniższe pole­cenie UNIX-a (dostępne także w systemach SunOS i Linux) drukuje listę zawierającą liczbę odczy­tów poszczególnych plików, uporządkowaną malejąco (access.log to nazwa pliku, zawiera­jącego log): Czytaj dalej