Posts Tagged ‘ logi serwera www ’

Logi serwera WWW

Za każdym razem, kiedy ktoś odczytuje plik z serwera WWW lub przesyła informacje wpisane w formularzu, w specjalnym pliku, zwanym dziennikiem serwera lub z angielskie­go logiem, zapisywane są wszelkie dane dotyczące tej operacji, czyli jej czas, nazwa pobra­nego pliku oraz nazwa lub adres komputera, z którego nadeszło żądanie. Jeżeli ktoś zażąda pliku o niewłaści­wej nazwie, przerwie połączenie w trakcie przesyłania strony lub też poja­wi się jakikolwiek inny problem, zostanie to z kolei odnotowane w logu błędów. Czytaj dalej

Reklamy
Reklamy